Kedves Látogató!

Üdvözlöm egyesületünk hivatalos honlapján!

Ezen oldal elsődleges célja, hogy egyesületünk tagjait és minden érdeklődőt időben értesíthessünk működésünkről, munkánkról, feladatainkról, terveinkről, rendezvényeinkről, telepítéseinkről, illetve a közgyűléseinken hozott határozatokról, melyek mindenki számára kötelező jellegűek.
Először is engedjék meg, hogy pár szóban bemutassam egyesületünket.
Egyesületünk Tiszakeszi székhellyel 2003-ban alakult és azóta folyamatosan fejlődik. A település közvetlenül az élő Tisza folyó mellett helyezkedik el, ami egyszerűen és jól megközelíthető gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival is. Nagy előnyt jelent ez egy jó horgászathoz, és az ezzel kapcsolatos eszközök könnyű és gyors beszerzéséhez, kitelepítéséhez. Az idelátogatók pihenésére, kikapcsolódására és egyéb szükségleteinek kielégítésére minden lehetőség adott, a településen fellelhető szállásokon, vendéglátó egységekben, boltokban és üzletekben.
Mint a Tisza partján fekvő településnek, és horgász egyesületnek, csak is hal lehet mindkettő jelképe. A településé a kecsege, míg az egyesületé a szürke harcsa. Horgászegyesületünk alapítói a névadással a régi kornak tisztelegve adtak emléket. A település határában terült el ugyanis a Százd bencés apátság, Százd faluval együtt, amit településünk ősi nevével azonosítanak.
A Tisza halállománya régen mindig rendkívül gazdag volt, amit a felelőtlen gazdálkodás és természetkárosítás az ezredfordulóra erősen megtizedelt.
A régi szemlélet megváltozásával, és a fokozott törvényi védelemmel, mára szerencsére a halállomány már ismét bőséges, és nagy ütemben szaporodik tovább.
Harcsa, csuka, ponty és keszegfélék ma már szép számmal horogra csalhatók, de gyakori már a márna a sügér és a süllő is.
2016. február 01-ével az egyesület kezelésébe került a Tiszakeszi község szomszédságában található Tiszatarján település határában lévő 7,5 hektár területű Holt-Tisza, amelynek halfaunája megegyező az előbb felsoroltakkal. A holtág szintén könnyen és jól megközelíthető gyalogosan, kerékpárral és gépjárművel is, akár csak Tiszakeszinél az élő Tisza folyó.
Egyesületünk már hagyomány jelleggel szervezi és rendezi meg évente a két gyermek, és két felnőtt horgászversenyét. Tevékenyen vesz részt a község által megrendezésre kerülő, és azt, valamint az egyesületünket népszerűsítő rendezvényeken. Védi, óvja és tisztítja a környezetet, valamint mindent megtesz a horgászat népszerűsítése érdekében.
Remélem, hogy a leírt információk felkeltették érdeklődését és segítenek Önnek azon elhatározásban, hogy személyesen is ellátogasson hozzánk egy jó horgászatra és pihenésre.
Amennyiben még többet szeretnének rólunk megtudni, keressék fel a Facebookon a Százdi Sporthorgász Egyesület Tiszakeszi oldalt is, ahol hozzászólásokra is lehetőségük van.

Tisztelettel:
Sepsi Bertalan
elnök sk.


M E G H Í V Ó

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE ÉRTESÍTI TAGJAIT, HOGY KÖZGYÜLÉST HÍV ÖSSZE.


IDŐPONTJA:   2022. március 19. napja ( szombat ) 16.00 óra


HELYE:             Tiszakeszi, Szabadság utca 02. sz. alatt lévő Református imaház


NAPIRENDI PONTOK:

1. Az Elnök beszámolója a 2021 évben végzett munkáról.

Előadó:        Sepsi Bertalan elnök

2. A Gazdasági Vezető beszámolója a 2021 évi költségvetésről.

Előadó:        Milák László gazdasági felelős

3. A Horgászmester beszámolója a 2021 évben végzett munkájáról.

Előadó:        Farkas József horgászmester

4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2021 évi munkáról.

Előadó:        Takács Károly a fegyelmi bizottság elnöke

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2021 évi munkáról.

Előadó:         Kiss Lajos a felügyelő bizottság elnöke

6. 2023 évi díjak és területi jegyek árainak megállapítása.

Előadó:         Sepsi Bertalan elnök

7. Jelölő bizottság megválasztása a következő tisztségviselők jelölésére

Előadó:         Sepsi Bertalan elnök

8. Egyebek. (indítványok, javaslatok, észrevételek megvitatása)

Előadó:         Simon Ibolya titkár

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon 16.30 órai kezdettel - a fent megjelölt napirendi pontokkal - újra összehívom.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes és jogosult a napirendre tűzött - a fentiekben feltüntetett - kérdésekben határozatot hozni.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel számítunk minden tagunk megjelenésére, aktív részvételére, és vélemény nyilvánítására.


Üdvözlettel:

Sepsi Bertalan sk. he. elnök

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

HALTELEPÍTÉST VÉGEZ

A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2022. MÁRCIUS 18.

HALFAJ: PONTY

KOROSZTÁLY: HÁROMNYARAS

MENNYISÉG: 1500 KG.


ENNEK MEGFELELŐEN A TISZAKESZI SZÁZDI

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 4/2019. SZÁMÚ

KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATA ALAPJÁN:

2022. MÁRCIUS 18.-ÁN

06.00 ÓRÁTÓL

2022. MÁRCIUS 26.-ÁN

06.00 ÓRÁIG

A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!


ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!


A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HALTELEPÍTÉST 
VÉGEZ 

A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2022. MÁJUS 02.
HALFAJ: CSUKA
KOROSZTÁLY: ELŐNEVELT IVADÉK
MENNYISÉG: 4000 DB.

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET


Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!


A SZÁZDI Sporthorgász Egyesület, a MOHOSZ Horgász Utánpótlás-Nevelési és Oktatási Program 2022. évi "Gyermeknapi Horgászversenyek" támogatása pályázat és Tóth Imre tiszatarjáni vállalkozó támogatásával, 

2022. június 04-én gyermek horgászversenyt rendez 09.00 és 11.00 óra közötti időben.

A verseny helye: Tiszatarjáni Holt-Tisza kijelölt szakaszai.


A verseny menete:

08.30 - 08.45 óra között horgászhelyek sorsolása, és elfoglalása

08.45 - 09.00 óra között etetés, felkészülés a versenyre.

09.00 - 11.00 óra között a verseny lebonyolítása

11.00 - 12.00 óra között mérlegelés, eredményhirdetés, díjkiosztás.

A versenyre jelentkezni lehet 2022. június 03-án 17.00 óráig törvényes képviselő /szülő/ által személyesen, vagy a 06-49-352-590-es, illetve a 06-20-4660-310-es telefonszámon Molnár Jánosnál

a Tiszakeszi, Szabadság utca 04. sz. alatt lévő Műszaki boltban.

Felhívom a versenyezni kívánók, és azok szüleinek a figyelmét, hogy a fennálló helyszűke miatt a versenyen részt vevők létszámát 30 főben maximalizáltuk. Ebből kifolyólag a helyszínen a verseny megkezdése előtt már csak akkor fogadunk el újabb jelentkezést, ha az előzetesen jelentkezők száma nem érte el a meghatározott maximális létszámot. Egyéb esetben helyszíni nevezést már nem fogunk tudni elfogadni.

A verseny díjazása:

Összesítettben az első helyezett kupát, illetve az első három helyezett érmet és oklevelet kap.

Három korcsoportban a 3-5 (óvodások), 6-9 (1-4 osztály), és 10-14 (5-8 osztály) év közötti versenyzőink első három helyezettjei külön- külön díjazásban részesülnek.

Az óvodások első három helyezettje Tóth Imre tiszatarjáni vállalkozó által felajánlott díjakban, míg az általános iskolások két korcsoportjának első három helyezettje a MOHOSZ pályázatán elnyert díjakban, horgászbotokban részesülnek 96000-Ft. értékben.

A verseny legnagyobb halát fogó gyermek, trófeát és oklevelet kap. A versenyen a legtöbb halat fogó személy különdíjban részesül. A fent leírtakon kívül minden a versenyen részt vevő gyermek külön ajándékot és egy emléklapot kap.

A versenyen csak nagykorú felügyelete mellett, 2022 évre érvényes állami horgászjeggyel, és területi engedéllyel rendelkező gyermekek vehetnek részt, egy bottal, rajta egy horoggal a helyi horgászrendben foglaltak szerint. A versenyre napi területi jegy váltható.

A versenyrendezőség, a verseny idejére, és csak arra az időre, a gyerekeknek, a horgászrendben foglaltaktól eltérően, az úszózás mellet a fenekező horgászatot is engedélyezi, így választhatnak, hogy melyik módszerrel szeretnének versenyezni.

További feltétel a vírus helyzetre való tekintettel egy nyilatkozat kitöltése, amit a versenyző és törvényes képviselője is aláír. A versenyre nevezési díj nincs.

A verseny idejére üdítőt és rágcsálni valót biztosítunk. A versenyen a résztvevők saját felelősségükre vesznek részt. A verseny során esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a rendezőség nem vállal felelősséget.


Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HALTELEPÍTÉST VÉGEZ A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.


IDŐPONT: 2022. MÁJUS 23.

HALFAJ: FOGASSÜLLŐ

KOROSZTÁLY: ELŐNEVELT IVADÉK

MENNYISÉG: 4000 DB.

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET


Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület ElnökeSZERETNE KAPCSOLATBA LÉPNI VELÜNK?