TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Örömmel értesítek minden érdeklődőt, hogy a múlt évben beadott negyedik pályázatunk is, amit a Tiszatarjáni Holt-Tisza vízminőségének javítását támogató eszközökre adtunk be, pozitív elbírálást kapott.Ezen pályázaton egyesületünk nyert egy TR-5,5 Honda benzinmotoros aggregátort és egy Aqua-Wheel 1100 W teljesítményű lapátkerekes levegőztetőt. Az aggregátor 381000-Ft., a levegőztető pedig 558800-Ft. értéket képvisel. A két tárgy összértéke 939800-Ft. amiből egyesületünknek 70%-os támogatottság mellet összesen 281940-Ft.-ot kellett megfizetnie.Az aggregátort 2020. február 27-én már át is vettük, míg a levegőztetőt a gyártó 2020. március 31.-éig küldi meg egyesületünk számára.A két tárgy vásárlása során egyesületünk nyert tehát 657860-Ft. összeget. Amennyiben ehhez az összeghez hozzá adjuk még az előző három pályázat során nyert összegeket, vagyis a 72000-Ft értékű gyermeknapi horgászverseny támogatására kapott nyereménytárgyak értékét, a 92900-Ft.-ot amit a fűkasza 50 %-os támogatottságú vásárlása során nyertünk, illetve a 200000-Ft. vissza nem térítendő támogatást, akkor elmondható, hogy egyesületünk a 2019 évben beadott pályázatokkal összesen 1022760-Ft. támogatást nyert el.Reményeink szerint a fenti tárgyak megvásárlásával horgászvizünk, és annak partja szépen karbantartható lesz, illetve megelőzhetővé, de legalábbis minimálisra csökkenthető lesz az olyan hal pusztulásos tragédia, mint ami a múlt évben ért bennünket.Végezetül a 2020 évre a magam és az Elnökség nevében minden horgásztársunknak kívánok eredményekben gazdag  jó fogást, jó szórakozást és görbüljön a bot!

Tisztelettel: Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

Örömmel értesítek minden érdeklődőt, hogy a mai napon megérkezett a Tiszatarjáni Holt-Tisza vízminőségének javítását támogató Aqua-Wheel 1100 W teljesítményű lapátkerekes levegőztetőnk, ami az alábbi képeken látható.

Tisztelettel:

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök 

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

AZ EREDETI TERVÜNKTŐL ELTÉRŐEN A HALTELEPÍTÉS A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN MÁR A MAI NAPPAL MEGTÖRTÉNT.A VÉGSÓ ADATOK A KÖVETKEZŐK:

HALFAJ: PONTY

KOROSZTÁLY: HÁROMNYARAS

MENNYISÉG: 400 KG

ENNEK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZOTT A HORGÁSZTILALOM:

2020. MÁRCIUS 19.-ÉN16.00 ÓRÁTÓL 2020. MÁRCIUS 21.-ÉN 06.00 ÓRÁIG A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET.

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

A 2019. október 7-i tiszatarjani haltelepÍtés 

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

HALTELEPÍTÉST VÉGEZ

A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2020. ÁPRILIS 24.

HALFAJ: CSUKA

KOROSZTÁLY: IVADÉK

MENNYISÉG: 3500 DB.

A TELEPÍTÉS MIAT A HOLTÁGON HORGÁSZATI TILALOM NEM LESZ!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
HALTELEPÍTÉST VÉGEZ
A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2020. MÁJUS 06.
HALFAJ: PONTY
KOROSZTÁLY: HÁROMNYARAS
MENNYISÉG: 500 KG.

ENNEK MEGFELELŐEN A TISZAKESZI SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 4/2019. SZÁMÚ KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATA ALAPJÁN:

2020. MÁJUS 06.-ÁN
12.00 ÓRÁTÓL

2020. MÁJUS 09.-ÉN
06.00 ÓRÁIG

A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Értesítelek benneteket, hogy az Északerdő Zrt. az ez évi ütemtervének megfelelően a jövő héttől neki áll kitermelni a Tiszatarjáni Holt-Tisza mellett, az un. félszigeten található, nyarast. A területen tar vágást végeznek így az veszélyes munkaterületté válik.

A leírtak alapján a balesetek és sérülések elkerülése véget, az erdészet kérését támogatva, egyesületünk Elnöksége 2020. május 19-én /kedd/ reggel 06:00 órától a kitermelés végeztéig, megtiltja a horgászatot a holtág túlpartján.

Felhívom figyelmeteket arra, hogy a fegyelmi szabályzatunk alapján, az a horgász, aki tiltott helyen horgászik - Tiltott helyen való horgászat miatt 6hó-1 év - közötti időszakra tiltható el a holtágon való horgászattól.

Kérek tehát mindenkitől türelmet és a tiltás betartását. A kialakult helyzetet folyamatosan elemezzük. értékeljük, és amennyiben bármi nemű változtatásra, enyhítésre van lehetőség úgy azt azonnal meglépjük és elrendeljük, arról itt és a helyszínen plakátokon mindenkit azonnal értesítünk.

Együttműködéseteket, és megértéseteket előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület
Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
A mára tervezett haltelepítés technikai okok miatt elmarad, a holnapi nap folyamán fog megtörténni. Az elmaradt telepítés ellenére a korábban elrendelt horgászati tilalom továbbra is érvényben marad az abban meghatározott ideíg.

Tisztelettel: Sepsi Bertalan he. elnök 

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Ma délben végrehajtásra került a 300 kg. II nyaras ponty telepítése. Reményeink szerint hosszútávon ez is hozzájárul a holtágon pecázó horgászok igényeinek, illetve szórakozásának kielégítéséhez. Az alábbiakban közöljük a telepítésről készült képeket.
Sepsi Bertalan he. elnök 

Tisztelt horgásztársak!


A veszélyhelyzetnek vége így meg lehet tartani a közgyüléseket és versenyeket. Ennek megfelelően július 17-ére közgyülést hívok össze az alábiak szerint:

M E G H Í V Ó
A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE ÉRTESÍTI TAGJAIT, HOGY KÖZGYÜLÉST HÍV ÖSSZE.

IDŐPONTJA: 2020. július 17. napja ( péntek ) 18.00 óra
HELYE: Lórántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola

NAPIRENDI PONTOK:

1. Az Elnök beszámolója a 2019 évben végzett munkáról.
Előadó: Sepsi Bertalan elnök

2. A Gazdasági Vezető beszámolója a 2019 évi költségvetésről.
Előadó: Milák László gazdasági felelős

3. A Horgászmester beszámolója a 2019 évben végzett munkájáról.
Előadó: Farkas József horgászmester

4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója a 2019 évi munkáról.
Előadó: Takács Károly a fegyelmi bizottság elnöke

5. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019 évi munkáról.
Előadó: Kiss Lajos a felügyelő bizottság elnöke

6. Egyebek. (indítványok, javaslatok, észrevételek megvitatása)
Előadó: Simon Ibolya titkár

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontban határozatképtelen lesz, úgy azt ugyanazon a napon 19.00 órai kezdettel - a fent megjelölt napirendi pontokkal - újra összehívom.

A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintett nélkül határozatképes és jogosult a napirendre tűzött - a fentiekben feltüntetett - kérdésekben határozatot hozni.

A napirendi pontok fontosságára tekintettel számítunk minden tagunk megjelenésére, aktív részvételére, és vélemény nyilvánítására.

Üdvözlettel:

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület
Elnök

A telepítés során készült képek 

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

AZ EREDETI TERVÜNKTŐL ELTÉRŐEN A HALTELEPÍTÉS A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN MÁR A MAI NAPPAL MEGTÖRTÉNT.
A VÉGSÓ ADATOK A KÖVETKEZŐK:

HALFAJ: PONTY

KOROSZTÁLY:  HÁROMNYARAS

MENNYISÉG: 400 KG.

ENNEK MEGFELELŐEN AZ ALÁBBIAK SZERINT VÁLTOZOTT A HORGÁSZTILALOM:

2020. MÁRCIUS 19.-én 16.00 ÓRÁTÓL2020. MÁRCIUS 21.-ÉN06.00 ÓRÁIG A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-es SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Akik követik értesítéseimet azoknak biztosan ismerősek lesznek az alább leírottak, a többieknek pedig ajánlom szíves figyelmébe.

Mint azt már korábban megírtam 2019 évben egyesületünk 4 pályázatot adott be.Az első pályázatot gyermeknapi horgászverseny támogatására adtuk be melynek során 72.000-Ft. értékben nyertünk horgászfelszereléseket. Ezek a tárgyak különféle horgászbotok, és orsók voltak, amik a 2019. május 25-én megtartott gyermek horgászversenyen kiadásra is kerültek díjak formájában.A második pályázatot a Tiszatarjáni Holt-Tisza vízparti környezetének fenntartása érdekében egy nagyteljesítményű fűkaszára adtuk be, aminek vételi árát 50%-ban támogatja a MOHOSZ. Ez a pályázatunk is sikeres lett és nyertünk egy HUSQVARNA 545 RX típusú fűkaszát különféle kiegészítőkkel, amit a tegnapi napon az az 2020. február 06-án vettünk át. A fűkasza 185.801-Ft. értéket képvisel. Ennek az összegnek az 50%-át, az az 92.901-Ft.-ot, kellett egyesületünknek kifizetnie. A mellékelt képeken láthatjátok a fűkaszát és kiegészítőit.A harmadik pályázatot az egyesületünk 2020-2021. évi működési támogatásra adtuk be. Ez a pályázatunk is eredményes lett és nyertünk 200.000-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást. Mivel erről az értesítést csak szerdán kaptuk meg így ezen összeg átutalása még nem történt ugyan meg, de az erre vonatkozó szükséges intézkedések már folyamatban vannak.A negyedik pályázatunk a Tiszatarjáni Holt-Tisza vízminőség javítását támogató eszközökre, egy lapátkerekes levegőztetőre és egy 5 kW-os aggregátorra lett beadva. Ezen pályázatunkra ez idáig még nem érkezett válasz, de ez esetben is bízunk a pozitív elbírálásban. Amint a pályázatban érdemi döntés születik azonnal értesítjük tagjainkat.

Tisztelettel: Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

Tisztelt Horgásztársak!


Többen érdeklődtek az utóbbi időben, hogy mikor és hol lehet horgászvizsgát tenni a veszélyhelyzetre való tekintettel. Ez idáig csak annyit tudtunk biztosan, hogy vizsgák nincsennek, csak turista vizsgát lehet tenni interneten keresztül. Most viszont olyan információ jutott a birtokunkba, hogy a Zabos Géza horgászvizsgát tart 2020. május 04-én 13.00 és 15.00 óra közötti időben. Ezen hír a pontos adatokkal megtalálható a Zabos Géza facebookján. Akit tehát érdekel a hír az látogasson el ide, tájékozódjon és ellenőrízze le a hír valódiságát akár a kiírás alatti kérdéssel vagy telefonon. Kérek továbbá minden tagot, illetve olyan személyt, aki a jelen írást olvasta és tud olyan személyről aki vizsgázni szeretne adja át számára is az információt, illetve terjessze azt, hátha érdekel valakit. 

Segítségeteket előre is köszönöm. 

Sepsi Bertalan he. elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

2020. április 24-én a délutáni órákban végrehajtottuk a 3500 db. csuka ivadék telepítését. Reményeink szerint hosszútávon ezzel is hozzájárulunk a holtág ragadozó halfajainak gyarapodásához. Az alábbiakban közöljük a telepítésről készült képeket.

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület
Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A mai napon a MOHOSZ intervenciós haltelepítése végrehajtásra került a holtágon. Ennek keretében 500 kg. egészséges szép III nyaras pontyok kerültek a holtágba melyek remélhetőleg sok örömöt fognak okozni horgászainknak. Felhívom viszont mindenkinek a figyelmét arra, hogy a telepítést követően a holtágon teljes horgászati tilalmat rendelt el az elnökség szombaton reggel, az az május 09-én 06.00 óráig, melyre a parton elhelyezett hirdetmények is figyelmeztetnek. Ugyan csak figyelmeztetek mindenkit arra is, hogy a Holt-Tiszán az állami horgászrendben megfogalmazott faji tilalmi időszakok az érvényesek. Ebből adódik, hogy május hónapban többek között a pontyra is érvényben van a fogási tilalom amit szigorúan ellenőrizni, illetve ellenőriztetni fogunk és az azt megszegőket még ellenőrzésektől is szigorúbban fogjuk büntetni. Kérek tehát mindenkit a szabályok betartására. A szabályokat betartó horgásztársaknak pedig kívánok jó horgászatot és jó fogást.Az alábbiakban közöljük a telepítésről készült képeket.

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász EgyesületElnök


TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
HALTELEPÍTÉST VÉGEZ
A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2020. MÁJUS 21.
HALFAJ: PONTY
KOROSZTÁLY: KÉTNYARAS
MENNYISÉG: 300 KG.

ENNEK MEGFELELŐEN A TISZAKESZI SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 4/2019. SZÁMÚ KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATA ALAPJÁN:

2020. MÁJUS 21.-ÉN
06.00 ÓRÁTÓL

2020. MÁJUS 23.-ÁN
06.00 ÓRÁIG

A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Az utóbbi időben többen is érdeklődtek, hogy ebben az évben tervezünk-e horgászversenyeket, és ha igen, akkor hol és mikor. Kérdésre közlöm, hogy lesznek versenyek, de hogy pontosan hol, mikor és milyen feltételekkel, illetve körülmények között, ezt még nem tudom.
Ami biztos, hogy versenyeket már most is lehetne szervezni csak a résztvevői, és a lebonyolítási feltételek zavarosak még egy kicsit. Amikor a zavaros részek letisztázódnak, az Elnökség azonnal megkezdi a versenyek idejének, helyének és lebonyolításának a szervezését, és a tagok időbeni értesítését.
Egyesületünk a versenyekre a kupákat, érmeket és egyéb díjakat már beszerezte így ez sem lehet már a versenyek megrendezésének akadálya. Megjegyezném, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is pályáztunk a gyermeknapi horgászverseny megrendezésére és díjazására. Örömmel közlöm, hogy a pályázat pozitív elbírálást kapott és 84000-Ft értékben nyertünk különféle tárgynyereményeket, díjakat.
Közölném még azt is, hogy amint lehet közgyűlést is fogunk tartani, de ez jelenleg még nem engedélyezett és egyenlőre azt sem lehet tudni, hogy mikortól fogják azt megengedni.
Amint a fent leírtak alapján is látszik a veszélyhelyzet ellenére egyesületünknél az élet nem állt meg és a lehetőségeinkhez képest mindenki végzi a dolgát. Ezt támasztják alá többek között a holtágba végrehajtott haltelepítések és egyéb tevékenységek melyekről többek között itt is folyamatos tájékoztatást kaptok.
Kérem tehát türelmeteket, és a fentiek tudomásulvételét.

Sepsi Bertalan sk.
Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület
Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

A SZÁZDI Sporthorgász Egyesület 2020. augusztus 22-én, a Tiszatarjáni Holt-Tiszán tartja 07.00 és 12.00 óra közötti időben, az ez évi első házi felnőtt horgászversenyét, melyre minden tagot szeretettel várunk.A verseny helye: Tiszatarjáni Holt-Tisza kijelölt szakaszai.A verseny menete:06.30 - 07.00 óra közötti időben a horgászhelyek sorsolása, annak elfoglalása, etetés, és felkészülés a versenyre.07.00 - 12.00 óra között a verseny lebonyolítása12.00 - 13.00 óra között mérlegelés, eredményhirdetés, díjkiosztás13.00-tól ebéd elfogyasztása, kötetlen beszélgetés.A versenyre jelentkezni csak személyesen, illetve a 06-49-352-590-es, és a 06-20-466-0310-es telefonszámon lehet Molnár Jánosnál a Tiszakeszi, Szabadság utca 04. sz. alatt lévő Műszaki boltban 2020. augusztus 19-én 17.00 óráig.Felhívom a versenyezni kívánó tagjaink figyelmét, hogy a jelenlegi helyszüke miatt a versenyen részt vevők létszámát 30 főben maximalizáltuk, illetve a helyszínen a verseny megkezdése előtt már nem fogadunk el újabb jelentkezést, vagyis helyszíni nevezés nincs.A verseny díjazása:Összesített eredményhirdetés során az első helyezett kupát, illetve az első három helyezett érmet és oklevelet, valamint értékes nyereménytárgyakat kap. (horgászbotok, orsók, egyéb tárgyak)A verseny legnagyobb halát fogó személy trófeát és oklevelet kap.A versenyen csak azon ifjúsági és felnőtt tagjaink vehetnek részt, a helyi horgászrendben foglaltak szerint, akik 2020 évre, érvényes állami horgászjeggyel, és területi engedéllyel rendelkeznek, illetve nincs ellenük fegyelmi eljárás. További feltétel a vírus helyzetre való tekintettel egy nyilatkozat kitöltése. A versenyre nevezési díj nincs.A versenyen a résztvevők saját felelősségükre vesznek részt. A verseny során esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a rendezőség nem vállal felelősséget.

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Ma végrehajtásra került a 600kg. 3 nyaras ponty telepítése. Reményeink szerint hosszútávon ez is hozzájárul a holtágon pecázó horgászok igényeinek, illetve szórakozásának kielégítéséhez.

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 2020. AUGUSZTUS 15.-ÉN 08.00 ÓRÁTÓL 12.00 ÓRÁIG TÁRSADALMI MUNKÁT VÉGEZ A TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN! ENNEK SORÁN TISZTÍTÁSRA KERÜL A VÍZPART.                  A TEVÉKENYSÉG A HORGÁSZNI VÁGYÓKAT ZAVARHATJA, ESETLEG GÁTOLHATJA IS MAJD, AMIÉRT ELNÉZÉST KÉRÜNK.A TISZTÍTÁS VISZONT SZÜKSÉGES, ÉS AZ ÖNÖK ÉRDEKÉBEN TÖRTÉNIK, ÍGY A MEGJEJÖLT IDŐBEN CSAK AZ ÜLJÖN LE HORGÁSZNI, AKI A FENT LEÍRTAKAT TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA.

ÉRDEKLŐDNI A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk. 

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT EGYESÜLETI HORGÁSZTÁRSAK!

Értesítelek benneteket, hogy egyesületünk 2020. augusztus 15-én 08.00 és 12.00 óra közötti időben környezetvédelmi társadalmi munkára hívja tagjait Tiszatarjánba a Tiszatarjáni Holt-Tiszára, és Tiszakesziben az élő Tisza partra és a telkünkre.

A környezetvédelmi társadalmi munka során a holtág és a Tisza partját tervezzük megtisztítani szelektívem a kommunális és egyéb hulladéktól, valamint a megnőtt növényzettől, vadakáctól. Ezzel párhuzamosan a Tisza parton található telkünk tisztítására és a kerítés pótlására kerülne sor.

A fenti munkálatok elvégzéséhez egyesületünk munkavédelmi kesztyűket, szemetes zsákokat, benzint, és innivalót biztosít. Kérem a munkában részt venni kívánó személyeket, hogy amennyiben tudnak, úgy hozzanak magukkal kézi kaszát, benzinmotoros fűkaszát és fejszét, mivel ezek egyesületünknél még nem, illetve csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.

Kérem továbbá, hogy amennyiben tudnak úgy a fűkaszákhoz olyan vágórészt is hozzanak, amivel a füvön kívül a vadakácot is ki tudjuk vágni. Amennyiben erre igény van, és azt előre jelzik felénk a tagok, úgy egyesületünk damilt, vagy egyéb vágóeszközt is biztosít.

Reményeink szerint a munka elvégzésére nem csak a szokásos személyek fognak megjelenni, hanem minél többen, hogy a lehető leggyorsabban a lehető legtöbb munkát tudjuk elvégezni.

Segítségeteket előre is köszönöm!

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HALTELEPÍTÉST VÉGEZ A TISZATARJÁNI 

HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2020. AUGUSZTUS 05.

HALFAJ:PONTY

KOROSZTÁLY: HÁROMNYARAS

MENNYISÉG: 600 KG.

ENNEK MEGFELELŐEN A TISZAKESZI SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 4/2019. SZÁMÚ KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATA ALAPJÁN:2020. AUGUSZTUS 05.-ÉN 12.00 ÓRÁTÓL 2020. AUGUSZTUS 08.-ÁN 06.00 ÓRÁIG A HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

A SZÁZDI Sporthorgász Egyesület 2020. szeptember 12-én gyermek horgászversenyt rendez 09.00 és 11.00 óra közötti időben, amely a május hónapban elmaradt gyermeknapi horgászverseny pótlása.

A verseny helye: Tiszatarjáni Holt-Tisza kijelölt szakaszai.

A verseny menete:

08.30 - 08.45 óra között horgászhelyek sorsolása, és elfoglalása

08.45 - 09.00 óra között etetés, felkészülés a versenyre.

09.00 - 11.00 óra között a verseny lebonyolítása

11.00 - 12.00 óra között mérlegelés, eredményhirdetés, díjkiosztás.

A versenyre jelentkezni lehet 2020. szeptember 11-én 17.00 óráig törvényes képviselő /szülő/ által személyesen, vagy a 06-49-352-590-es, illetve a 06-20-4660-310-es telefonszámon Molnár Jánosnál a Tiszakeszi, Szabadság utca 04. sz. alatt lévő Műszaki boltban.

Felhívom a versenyezni kívánók, és azok szüleinek a figyelmét, hogy a jelenlegi helyszűke miatt a versenyen részt vevők létszámát 30 főben maximalizáltuk. Ebből kifolyólag a helyszínen a verseny megkezdése előtt már csak akkor fogadunk el újabb jelentkezést, ha az előzetesen jelentkezők száma nem érte el a meghatározott maximális létszámot. Egyéb esetben helyszíni nevezést már nem fogunk tudni elfogadni.

A verseny díjazása:

Összesítettben az első helyezett kupát, illetve az első három helyezett érmet és oklevelet kap.

Három korcsoportban a 3-5, 6-9 (1-4 osztály), és 10-14 (5-8 osztály) év közötti versenyzőink első három helyezettjei külön díjazásban részesülnek, melyeket pályázati úton nyertünk. (horgászbotok, horgászládák, egyéb tárgyak)

A verseny legnagyobb halát fogó gyermek, trófeát és oklevelet kap.

A fent leírtakon kívül minden a versenyen részt vevő gyermek külön ajándékot és egy emléklapot kap.

A versenyen csak nagykorú felügyelete mellett, 2020 évre érvényes állami horgászjeggyel, és területi engedéllyel rendelkező gyermekek vehetnek részt, egy bottal, rajta egy horoggal a helyi horgászrendben foglaltak szerint.

A versenyrendezőség, a verseny idejére, és csak arra az időre, a gyerekeknek, a horgászrendben foglaltaktól eltérően, az úszózás mellet a fenekező horgászatot is engedélyezi, így választhatnak, hogy melyik módszerrel szeretnének versenyezni.

További feltétel a vírus helyzetre való tekintettel egy nyilatkozat kitöltése, amit a versenyző és törvényes képviselője is aláír. A versenyre nevezési díj nincs.

A verseny idejére üdítőt és rágcsálni valót biztosítunk.

A versenyen a résztvevők saját felelősségükre vesznek részt. A verseny során esetlegesen bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a rendezőség nem vállal felelősséget.

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a 2020. éves állami jegyet és fogási naplót szabályosan kitöltve és összesítve február 28-áig kell leadni. Aki ennek nem tesz eleget az 2021 évre csak emeltdíjas állami jegyet válthat.

A 2021. évi engedély váltásnál, a szabályosan kitöltött és időben leadott állami jegy és fogási napló esetén, nálunk a felnőtt éves horgászengedélyek költségei, területi engedélyek nélkül, a következőképen alakulnak:

Állami jegy és fogási napló: 3.300-Ft.

MOHOSZ tagsági díj: 2.000-Ft.

SZÁZDI egyesületi tagdíj: 3.000-Ft.Környezetvédelem hozzájárulási díj: 3.000-Ft.

A 2021. évi engedély váltásnál, a szabályosan kitöltött és időben leadott állami jegy és fogási napló esetén, nálunk az ifjúsági éves horgászengedélyek költségei, területi engedélyek nélkül, a következőképen alakulnak:

Állami jegy és fogási napló: 3.300-Ft.

MOHOSZ tagsági díj: 2.000-Ft.

SZÁZDI egyesületi tagdíj: 1.500-Ft.

Környezetvédelem hozzájárulási díj: 1.500-Ft.

A 2021. évi engedély váltásnál, a szabályosan kitöltött és időben leadott állami jegy és fogási napló esetén, nálunk a 70 év feletti éveshorgászengedélyek költségei, területi engedélyek nélkül, a következőképen alakulnak:

Állami jegy és fogási napló: 300-Ft.

MOHOSZ tagsági díj: 0-Ft.

SZÁZDI egyesületi tagdíj: 1.500-Ft.

Környezetvédelem hozzájárulási díj: 1.500-Ft.

A 2021. évi engedély váltásnál, a szabályosan kitöltött és időben leadott állami jegy és fogási napló esetén, nálunk a gyerek éves horgászengedélyek költségei, területi engedélyek nélkül, a következőképen alakulnak:

Állami jegy és fogási napló: 300-Ft.

MOHOSZ tagsági díj: 0-Ft.SZÁZDI egyesületi tagdíj: 0-Ft.

Környezetvédelem hozzájárulási díj: 0-Ft.

A fenti összegek mindegyik esetben 3.000-Ft.-tal emelkednek, ha az állami jegy és fogási napló nem került időben leadásra, vagy nem szabályosan lett kitöltve. Szükség esetén az alábbi tételek növelhetik még a kiadásokat: 

Felnőtt új belépő tagnál: 10.000-Ft. (egyszeri halasítási hozzájárulási /belépési/ díj), amiIfjúsági és 70 év feletti új belépő tagnál: 5.000-Ft.

Felnőtt igazolvány tok: 400-Ft.

2021. évben a területi engedélyek a következő képen alakulnak:

Tiszatarjáni Holt-Tisza:

Éves parti felnőtt: 18.000-Ft.

24 órás parti felnőtt: 2.500-Ft.

Éves parti kedvezményes felnőtt: 16.000-Ft.

24 órás parti kedvezményes felnőtt: 2.000-Ft.

Éves parti gyerek úszós: 4.000-Ft.

24 órás parti gyermek úszós: 400-Ft.

24 órás parti felnőtt turista: 3.500-Ft.

A kedvezményes engedélyeket csak a SZÁZDI egyesületi tagok vehetik igénybe!

Tisza folyó: (volt geleji szakasz) 

Éves felnőtt: 25.000-Ft.

Napi felnőtt: 2.500-Ft.

3 napos felnőtt: 6.900-Ft.

Éves gyerek: 1.500-Ft.

A fent leírtakon kívül szeretném az érdeklődők figyelmét felhívni arra, hogy a Tisza folyóra 2021. január 01-ét követően csak és kizárólag elektronikusan kiállított területi jegyek kerülnek kiadásra, ami offline és online módon kerülhetnek megváltásra.  Az offline megváltás lényege a mi esetünkben az, hogy a területi jegy a horgászszervezet értékesítési pontján kerül előállításra és kifizetésre, míg az online módon váltott területi jegyet a HORINFO rendszerből a horgász önállóan vásárolja meg a Horgászjegy Kft. részére kifizetett bankkártyás tranzakcióval.

AZ ELEKTRONIKUSAN KIVÁLTOTT, ÉS KIÁLLÍTOTT TERÜLETI JEGYEK ESETÉBEN LÉNYEGES MÉG, ÉS KÉREK MINDENKIT, HOGY ERRE LEGYEN NAGYON FIGYELEMMEL, A TERÜLETI JEGY CSAK A MEGVÁLTÁST KÖVETŐ FÉL ÓRA MÚLVA VÁLIK ÉRVÉNYESSÉ!!!!!Jó fogást kívánok!

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

2021. ÉVI HORGÁSZ ENGEDÉLY VÁLTÁS MENETE:

ADATEGYEZTETÉS:

HORGÁSZKÁRTYÁN LÉVŐ ADATOK EGYEZTETÉSE A SZEMÉLYI IGAZOLVÁNNYAL

ADATVÉDELEM: 

GDPRNYOMTATVÁNY KITÖLTÉSE

OKMÁNYOK KITÖLTÉSE:9/2020 SZÁMÚKÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT ALAPJÁNAZ IGÉNYELT HORGÁSZ OKMÁNYOK A TELJES KIFIZETÉS UTÁN KERÜLNEKKIÁLLÍTÁSRA ÉS A KÖVETKEZŐ MUNKANAPON VIHETŐKELAZ ADOTT ÉVBEN NEM RENDEZETT TAGDÍJ PÓTLÁSA A KÖVETKEZŐKÉPPEN ALAKUL:

14/2018 SZÁMÚKÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT ALAPJÁN:

2019. évi TAGDÍJ 150%-a: 3000 Ft.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ: 2000 Ft.

2020. évi TAGDÍJ 150%-a: 3000 Ft.

KÖRNYEZETVÉDELMI DÍJ: 2000 Ft.

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy egyesületünk 2020. augusztus 22-én 07.00 órától 12.00 óráig a Tiszatarjáni Holt-Tiszán megtartotta évi első felnőtt horgászversenyét.Az időjárás kegyes volt hozzánk, és a verseny jó hangulatban, az évszaknak megfelelően meleg, száraz, és napsütéses időben zajlott le. 

A baj csak annyi volt, hogy a nagyobb halak ismételten nem tudtak a versenyről, abba nem neveztek be. A lényeg, hogy ennek ellenére volt fogás, a kisebb halak és a törpeharcsák intenzíven kaptak, így a helyezéseket nem a "kő, papír, olló" játékkal, pénzfeldobással, vagy szkanderrel kellet eldönteni. 

A versenyen a 33 fő nevezőből végül 25 fő vett részt.

A verseny végeredménye a nyolcadik helyezettig bezárólag az alábbiak szerint alakult:

I. Gombos Károly 5355g.

II. Balogh Ferenc 4565g.

III. Skarufa Bálint 3810g.

IV. Cseh István 3400g.

V. Kozák Gábor 3265g.

VI. Ignéczi Rajmond Mihály 2710g.

VII. Balogh Zsigmond 2290g.

VIII. G. Nagy József 2200g.

A verseny legnagyobb halát, ami egy 3135g.-os ponty volt, Cseh István fogta. A versenyt délben egy finom babgulyással, és kötetlen beszélgetéssel zártuk.Gratulálunk minden résztvevőnek, és helyezettnek!Az alábbiakban ismertetem azon személyek névsorát, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre, akik segítettek a verseny szervezésében, előkészítésében, lebonyolításában, és a főzésben.Ezek a személyek: Simon Ibolya, Farkas József, Molnár János, Milák László, Lovász Tamás, Lovászné Gyenge Margit, és Salamon Gábor.Külön köszönjük a támogatását, Tóth Imre tiszatarjáni vállalkozónak, Bögre Lajosné Tiszatarján község polgármesterének, és a Tiszatarján Község Polgármesteri Hivatalának.Nevezetteknek ez úton is köszönöm még egyszer az önzetlen munkájukat és segítségüket.A versenyről hivatalosan készült képeket a korábbiakban már leközöltük, azokat mindenki láthatta. Kérek viszont mindenki mást, hogy akinek további képei vannak a versenyről, azokat tegyék fel ők is ide bátran, hagy láthassa azokat is mindenki akit érdekel egyesületünk élete, munkája és tevékenysége.

Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK ÉS ÉRDEKLŐDŐK!

Örömmel értesítek mindenkit, hogy egyesületünk, a MOHOSZ támogatásával, 2020. szeptember 12-én 09.00 és 11.00 óra közötti időben megtartotta az ez évi első gyermek horgászversenyét, ami egyben a tavasszal elmaradt gyermeknapi verseny pótlása volt. A verseny a saját kezelésünkben lévő Tiszatarjáni Holt-Tiszán lett megtartva.

A verseny idején végig napsütéses jó idő volt, ami a már korábban feltöltött képeken is jól látható. A jó idő mellet egy lelkes és elszánt kis csapat versenyzett, és szép eredmények születtek.

A verseny díjazása a következő képen alakult.

A versenyt követően egy összesített, és három korosztályos helyezést hirdettünk.

A három korosztály közül a 6-10 éves /1-4. osztályosok/ és a 10-14 éves /5-8. osztályosok/ korosztály 1-3 helyezettjeinek díjait a MOHOSZ támogatta elnyert pályázati úton, míg a 3-6 éves korosztály 1-3 helyezettjeinek díjazását egyesületünk állta.

A fentieken túl egyesületünk állta a legnagyobb halat fogónak járó trófeát, a versenyen résztvevők összesített eredménye alapján az 1 helyezetnek járó kupát, és az 1-3 helyezetteknek járó érmeket.

Egyesületünk állta továbbá az összesítésben szereplő helyezetteknek járó okleveleket, a helyezést el nem érő személyek külön díjait, valamint a versenyen megjelent minden gyereknek az édességet és innivalót.

A felsoroltakon kívül Lantai Zsolt támogatásával csalinak minden versenyző kapott egy kis dobozos csemegekukoricát.

A verseny eredményei a következők:

Összesítettben:

I. BAJNÓK PATRIK 2370g.

Díj: serleg, aranyérem és oklevél

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület

II. LANTAI NOEL 2310g.

Díj: ezüstérem és oklevél

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület

III. GYENES MIRON 2230g.

Díj: bronzérem, oklevél

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület


10- 14 éves korosztályban /5-8. osztályosok/:

I. BAJNÓK PATRIK 2370g.

Díj: BENZAR ELITE MATCH 7-15g 3,9 M HORGÁSZBOT

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

II. IGNÉCZI RAJMUND MIHÁLY 2190g.

Díj: BENZAR ALLROUND FEEDER 20-110g 3,3 M HORGÁSZBOT

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

III. FARKAS GÁBOR 1785g.

Díj: ET BRENTA SPICCBOT 5 M SNECIZŐ BOT

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

IV. SKARUFA BÁLINT 1535g.

Díj: 3 M. SNECIZŐ BOT, ZSEBPECA, SÖRÉT ÓLOM

Támogatta: ZSÁZDI Sporthorgász egyesület

V. ZSÍPI DÁVID 1415g.

Díj: FISHING BOX DE LUX HORGÁSZDOBOZ

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

VI. VARGA ZOLTÁN 1160g.

Díj: FISHING BOX HORGÁSZDOBOZ

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

VII. VARGA RÓBERT KRISZTIÁN

Díj: etetőanyag, zsebpeca

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász egyesület


6-10 éves korosztályban /1-4. osztályosok/ :

I. GYENES MIRON 2230G.

Díj: BLACK FIGHTER CARP MATCH 4,2 M. HORGÁSZBOT

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

II. PÁLYI ÁRON 2105g.

Díj: CARP EXPERT METHOD FEEDER 3,3 M. 100-150g. HORGÁSZBOT

Támogatta: Pályázat útján MOHOSZ

III. LANTAI LEVENTE 2100g.

Díj: CARP EXPERT JUNIOR DOUBLE TIP 3lbs 3M HEAVY HORGÁSZBOT

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

IV. KORMOS SÁNDOR 1735g.

Díj: FISHING BOX DE LUX HORGÁSZDOBOZ

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

V. TÓTH TÍMEA 1395g.

Díj: FISHING BOX HORGÁSZDOBOZ

Támogatta: pályázat útján MOHOSZ

VI. KALA RUDOLF MILÁN

Díj: 3 M SNECIZŐ BOT, ZSEBPECA, SÖRÉTÓLOM

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület


3-6 korosztályban /óvodások/:

I. LANTAI NOEL 2310g.

Díj: 5 M SNECIZŐ BOT, ZSEBPECA, SÖRÉTÓLOM

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület

A verseny legnagyobb halát, ami egy 870g.-os ponty volt:

TÓTH TÍMEA fogta.

Díj: NAGY HAL TRÓFEA, OKLEVÉL

Támogatta: SZÁZDI Sporthorgász Egyesület

Gratulálunk minden résztvevőnek, és helyezettnek. Az elkövetkezendő időszakban pedig kívánok mindenkinek eredményekben gazdag horgászatot!

Az alábbiakban szeretném ez úton is megköszönni Simon Ibolyának, Molnár Jánosnak, Csáji Attilának, Ronkovics Szilárdnak, Csécsei Józsefnek és Lantai Zsoltnak a verseny szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában nyújtott segítségét.

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnök

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HALTELEPÍTÉST VÉGEZA TISZATARJÁNI HOLT-TISZÁN.

IDŐPONT: 2021. MÁRCIUS 29.

HALFAJ: PONTY

KOROSZTÁLY: HÁROMNYARAS

MENNYISÉG: 800 KG.

ENNEK MEGFELELŐEN A TISZAKESZI SZÁZDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 4/2019. SZÁMÚ KÖZGYÜLÉSI HATÁROZATA ALAPJÁN:

2021. MÁRCIUS 29.-ÉN 06.00 ÓRÁTÓL2021. ÁPRILIS 02.-ÁN06.00 ÓRÁIGA HOLTÁGON HORGÁSZNI TILOS!!

ÉRDEKLŐDNI: A 70-3724-769-ES SZÁMON LEHET

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület Elnöke

TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A mai napra tervezett haltelepítést végrehajtottuk.

Akik jelen voltak látták, akik meg nem azok a telepítésről készített képeket illetve kis filmet megtekintve láthatják majd, hogy 800 kg. szép, egészséges, átlagosan 2 kg/db. súlyú 3 nyaras pontyokat kaptunk a Tisza-Fish Kft.-től, melyet ez úton is köszönünk.

A telepített halak remélhetőleg sok örömöt fognak okozni horgászainknak. Felhívom viszont mindenkinek a figyelmét arra, hogy a telepítést követően a holtágon teljes horgászati tilalmat rendelt el az elnökség pénteken reggel, az az április 02-án 06.00 óráig, melyre a parton elhelyezett hirdetmények is figyelmeztetnek.

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik a telepítés megszervezésében illetve kivitelezésében részt vettek, segédkeztek.

A telepítéssel kapcsolatban meg kívánom még jegyezni, hogy a holtág és a benne lévő halak orvhalászoktól, engedélynélküli horgászoktól, és rapsicoktól való megvédése érdekében ismételten felvettük a folyami és a Mezőcsáti Rendőrőrs rendőreivel, valamint a MOHOSZ hivatásos halőreivel a kapcsolatot, akik a területet kiszámíthatatlan időközönként, éjjel és nappal is ellenőrizni fogják. A rend fenntartása érdekében a hivatalos szervek mellett rendszertelenül polgárőrök, társadalmi halőreink, és több önkéntes tagunk is ellenőrzéseket fog tartani. A holtág környékén vadkamerákat is elhelyeztünk, így a személyes ellenőrzések mellett az holt időszakokban ellenőrizni tudjuk a tilalom betartását illetve a rendet.

A fent leírtakon kívül, kérem minden tagunkat arra, hogy együttesen őrizzük meg vizünket a tolvajok, és mindazon személyekkel szemben, akik a társadalmi együttélés és horgászrendünk szabályait nem képesek, vagy nem akarják betartani. Bátran figyelmeztessük őket, hogy a szabályokat be kell tartani, azok ugyanis mindenkire együttesen vonatkoznak.

Sepsi Bertalan sk.

Tiszakeszi Százdi Sporthorgász Egyesület

Elnök


TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!

A mai napra tervezett ponty telepítést végrehajtottuk, a csuka telepítésre viszont technikai okok miatt csak a jövő héten fog sor kerülni. Akik jelen voltak látták, akik meg nem azok a telepítésről készített képeket illetve kis filmet megtekintve láthatják, hogy 700 kg. szép, egészséges, átlagosan 2 kg/db. súlyú 3 nyaras pontyokat kaptunk a Tisza-Fish Kft.-től, melyet ez úton is köszönünk. 

A telepített halak remélhetőleg sok örömöt fognak okozni horgászainknak. Felhívom viszont mindenkinek a figyelmét arra, hogy a telepítést követően a holtágon teljes horgászati tilalmat rendelt el az elnökség szombat reggel, az az május 15-én 06.00 óráig, melyre a parton elhelyezett hirdetmények is figyelmeztetnek.Szeretném megköszönni mindenkinek, akik a telepítés megszervezésében illetve kivitelezésében részt vettek, segédkeztek. 

A telepítéssel kapcsolatban megjegyezni kívánom, hogy többek között a pontyra is május 31-éig horgászati tilalom van, így azokat szombattól sem lehet majd betárolni, illetve haza vinni. Közlöm továbbá hogy a holtág és a benne lévő halak orvhalászoktól, engedélynélküli horgászoktól, és rapsicoktól való megvédése érdekében ismételten felvettük a folyami és a Mezőcsáti Rendőrőrs rendőreivel, valamint a MOHOSZ hivatásos halőreivel a kapcsolatot, akik a területet kiszámíthatatlan időközönként, éjjel és nappal is ellenőrizni fogják. 

A rend fenntartása érdekében a hivatalos szervek mellett rendszertelenül polgárőrök, társadalmi halőreink, és több önkéntes tagunk is ismételten ellenőrzéseket fog tartani. A holtág környékén ismételten vadkamerákat is elhelyeztünk, így a személyes ellenőrzések mellett azok holt időszakaikban is ellenőrizni tudjuk a tilalom betartását illetve a rendet.

A fent leírtakon kívül, ismételten kérem minden tagunkat arra, hogy együttesen őrizzük meg vizünket a tolvajok, és mindazon személyekkel szemben, akik a társadalmi együttélés és horgászrendünk szabályait nem képesek, vagy nem akarják betartani. Bátran figyelmeztessük őket, hogy a szabályokat be kell tartani, azok ugyanis mindenkire együttesen vonatkoznak. 

 Sepsi Bertalan sk.Tiszakeszi Százdi Sporthorgász EgyesületElnök